Oświadczenie uczestnika / rodzica zajęć Dąbrowskiej Szkoły Pływania
Wrzesień 2020 – Czerwiec 2021
Oświadczam, że po konsultacji z lekarzem nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań zgłoszonego
przez mnie dziecka do uczestnictwa w zajęciach nauki (doskonalenia) pływania w Dąbrowskiej
Szkole Pływania, ZSS ul. Chopina 34 Dąbrowa Górnicza.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej oraz uczestnika kursu nauki
pływania w celach związanych z realizacją niniejszego zgłoszenia i realizacją zajęć sportowych
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833).