Regulamin - Shock Dance

 1. Uczestnictwo w zajęciach tanecznych jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.
 2. Zapisy na zajęcia prowadzone są online poprzez stronę internetową www.shockdance.szczecin.pl
 3. Klub Sportowy zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem.

  W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiające stawienie się wskazanego prowadzącego na zajęcia Klub zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć i dajemy możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla kursantów terminie lub możliwość przesunięcia.
 1. Aby uczestniczyć w zajęciach trzeba uiścić opłatę zgodnie z cennikiem.
 2. Opłaty należy wnosić miesięcznie, semestralnie bądź rocznie – opłata zależy od grup.
  Opłata jest stała na dany miesiąc i należy ją wnieść do 10-tego każdego miesiąca. Akademia zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia kursanta na zajęcia, kiedy należność nie jest uregulowana w terminie.
 3. Nie należy spóźniać się na zajęcia, gdyż pierwsze minuty spotkania są przeznaczone na rozgrzewkę.
 4. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby od 3 roku życia.
 5. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach Klub nie odpowiada.
 6. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie siedziby Klubu bez zgody instruktora jest zabronione. Materiały foto i video są rejestrowane przez instruktorów Klubu i wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów marketingowych związanych z zajęciami. Rodzice i opiekunowie mają możliwość uzyskania dostępu do niniejszych materiałów.
 7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Dla bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie na właściwie, a także zakładać odpowiedni strój. Można także się ubezpieczyć we własnym zakresie.
 8. Instruktor nie odpowiada za dzieci podczas przerwy.
 9. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia.
 10. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania środków odurzających oraz spożywania alkoholu, obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów, motorów.
 11. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy i instruktor.
 12. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach, mogą wejść na salę, aby zobaczyć jak zajęcia wyglądają, za uprzednią zgodą instruktora.
 13. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu .
 14. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie i głośność dźwięku.
 15. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod adresem mail: biuro@shockdance.szczecin.pl
 16. Kursanci zobowiązani są do poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia o ewentualnym złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć.
 17. Kursanci mają prawo (formacje – obowiązek) do uczestniczenia w zajęciach tanecznych, turniejach, festiwalach, pokazach i zajęciach indywidualnych w porozumieniu z instruktorem prowadzącym.